Әстерхан өлкәсенең татар гаҗитәсе

Идел                

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

·         Гаҗитеның архивы сайтта

              

 

 

                Oyıştıruçı  A.Umerov (Ğumarıy)

Berençe sanı 1907 yılda çıqtı

1991dan tağın çığa başladı

«İdel»© 2008 yıl 

elektron wersiəsı

 

ƏsterxaN saytta

Sarı Bolğar əzerlədı

 

Оештыручы  А.Умеров (Гумари)

Беренче саны 1907 елда чыкты

1991дан тагын чыга башлады

«Идел»© 2007 ел

электрон версиясы

 

 

 

 

Hosted by uCoz